Hoạt động

Hoạt động

Hiển thị

10:05 - 16/03/2019

Trải nhiệm làm bác sĩ tại Bas Dental.!

Đây là buổi trải nhiệm cộng đồng thường niên của Bas dental nhằm thực hiện sứ mệnh đem đến cho cộng đồng một hàm răng CHẮC - KHỎE -...